Kategorie
Jedyny taki blog muzyczny w Sieci.

Ogólnie występuje szereg rozlicznych rodzajów gatunków muzycznych, spośród których można mówi o podziale na rozmaite kategorie, biorąc pod uwagę specyficzne czynniki takie jak chociażby forma przekazu. Na tejże podstawie wydziela się przykładowo muzykę ludową, muzykę rozrywkową, muzykę ludową oraz muzykę profesjonalną. I tak muzyka rozrywkowa opiera się na przekazie poprzez środki masowego przekazu, muzyka ludowa z kolei jest robiona na zasadzie naśladownictwa, to przejaw kultury. Co do muzyki profesjonalnej z kolei to jest to gatunek realizowany za pośrednictwem notacji muzycznej.
Jeszcze inny podział obejmuje kategorie wydzielane poprzez środki wykonawcze.

Są to muzyka instrumentalna, muzyka wokalno-instrumentalna oraz muzyka wokalna. Pod względem liczby wykonawców natomiast mówi się o istnieniu muzyki kameralnej, muzyki koncertowej czyli estradowej a także muzyki solowej. W ramach muzyki koncertowej znajduje się muzyka chóralna oraz muzyka symfoniczna. Biorąc pod uwagę przeznaczenie wydziela się muzyka funkcjonalna, muzyka sceniczna a zatem balet, muzyka teatralna, muzyka filmowa, opera, a także muzyka funkcjonalna. Do tego dochodzi również rodzaj gatunków w zależności od cech genetycznych i formalnych. I tak mowa o występowaniu w tym zakresie muzyki rozrywkowej, poważnej iskup metali kolorowych na podkarpaciu ludowej. Patrząc na kryterium jakim są cechy stylistyczne, dzieli się muzykę na muzykę średniowieczną, muzykę renesansową, muzykę antyczną, muzykę barokową itd.https://apartamenty.in/pl/apartamenty-na-sprzedaz

Categories: Kategoria: Muzyka