Kategorie
Jedyny taki blog muzyczny w Sieci.

Ogólnie występuje szereg rozlicznych rodzajów gatunków muzycznych, spośród których można mówi o podziale na rozmaite kategorie, biorąc pod uwagę specyficzne czynniki takie jak chociażby forma przekazu. Na tejże podstawie wydziela się przykładowo muzykę ludową, muzykę rozrywkową, muzykę ludową oraz muzykę profesjonalną. I tak muzyka rozrywkowa opiera się na przekazie poprzez środki masowego przekazu, muzyka ludowa z kolei jest robiona na zasadzie naśladownictwa, to przejaw kultury. Co do muzyki profesjonalnej z kolei to jest to gatunek realizowany za pośrednictwem notacji muzycznej.
Jeszcze inny podział obejmuje kategorie wydzielane poprzez środki wykonawcze.

Są to muzyka instrumentalna, muzyka wokalno-instrumentalna oraz muzyka wokalna. Pod względem liczby wykonawców natomiast mówi się o istnieniu muzyki kameralnej, muzyki koncertowej czyli estradowej a także muzyki solowej. W ramach muzyki koncertowej znajduje się muzyka chóralna oraz muzyka symfoniczna. Biorąc pod uwagę przeznaczenie wydziela się muzyka funkcjonalna, muzyka sceniczna a zatem balet, muzyka teatralna, muzyka filmowa, opera, a także muzyka funkcjonalna. Do tego dochodzi również rodzaj gatunków w zależności od cech genetycznych i formalnych. I tak mowa o występowaniu w tym zakresie muzyki rozrywkowej, poważnej i ludowej. Patrząc na kryterium jakim są cechy stylistyczne, dzieli się muzykę na muzykę średniowieczną, muzykę renesansową, muzykę antyczną, muzykę barokową itd.https://apartamenty.in/pl/apartamenty-na-sprzedaz

Categories: Kategoria: Muzyka