Kategorie
Jedyny taki blog muzyczny w Sieci.

Do bardzo wysokiej klasy sztuki i przejawów rozrywki kulturalnej warto zaliczyć przede wszystkim teatr. Istnieje cała masa widowisk teatralnych, z czego za najpopularniejsze i praktykowane od dawien dawna po dzień dzisiejszy rozumie się operę, operetkę, przedstawienia o charakterze dramatycznym, balet,projektowane stron internetowy Bydgoszcz pantomimę, musicale, teatr postdramatyczny, teatr plastyczny. W zakresie opery przybliżmy kilka faktów – pierwotnie działała jako opera seria czyli opera poważna. Jest także dostępna w wersji komicznej, co zostało zapoczątkowane w mniej więcej siedemnastym wieku.
Balet natomiast zrodził się w ramach komedii dellarte. Jest to forma jarmarcznych widowisk. Operetka z kolei jest podobna do opery, ale nie jest tym samym. Ma ona bardziej jasną dla odbiorcy, mniej skomplikowaną i nie tak zawiłą fabułę.

Ponadto operetka zrodziła także szereg współczesnych gatunków, w tym tak szeroko obecnie rozpowszechnione musicale. Kolejnym rodzajem widowisk teatralnych wyżej wymienionych jest teatr postmodernistyczny oraz teatr plastyczny. W tym pierwszym przypadku chodzi o odejście w formule i fabule przedstawień od dramatu, natomiast w drugiej opcji chodzi o plastykę ruchu, o dekoracyjność i charakterystyczne wyrażanie się.
Sama klasyfikacja przedstawień teatralnych to jednakże nie wszystko. Duży podział istnieje też w zakresie samych form teatru. Mowa tu o rodzajach takich jak teatr repertuarowy, teatr lalkowy, teatr objazdowy, teatr bulwarowy, teatr ogródkowy, teatr impresaryjny, teatr muzyczny, teatr szkolny, teatr uliczny czy teatr telewizyjny oraz radiowy.

Categories: Kategoria: Muzyka